نی نی سهیلا

ماهک مامان تو 5 ماهگی

ماهک خانوم و باباش تو انزلی. این اولین مسافرت ماهکی بود. ماهک خانوم در حال پز دادن! ماهک ما تو لباسای عیدش!   الهی مامنت قربونت بشه. ...
12 ارديبهشت 1391

ماهک مامان در حال دست خوردن

نمیدونین چقدر این روزا بامزه شده دخملی ما. انقدر خوشکل میخنده که نگو و نپرس. آینه که میگیرم جلوش شروع میکنه با خودش بلند بلند صحبت کردن!!! قربونت بشم الهی.         ...
5 بهمن 1390